Dołącz do naszych akcji w Afryce!
Pomagaj materialnie i duchowo osobom z niepełnopsprawnościami, chorym i ubogim, mieszkającym na kontynencie afrykańskim.

Nasze domy w Afryce

Etiopia

Dom "Ewentegna Tamir" funkcjonuje w ramach Ruchu Betel. Mieszkają w nim osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo wraz z opiekunami (socjuszami). Został założony w 2012 r. i jest pierwszym naszym domem w Etiopii, a zarazem w Afryce.

Zobacz

Madagaskar

Dom przeznaczony dla osób chorych. Jego budowa rozpoczęła się w listopadzie 2018 r., a w 2022 r. zamieszkali w nim pierwsi mieszkańcy.

Zobacz

Dom z sercem

Dołóż swoją cegiełkę do nowo powstającego domu dla osób niepełnosprawnych i chorych w Afryce!

Zobacz

Książka z sercem

Ewentegna Tamir - Prawdziwy cud

Deribia, Denka, nawet mała Rahel są na swoim miejscu, tak jakby tu byli od zawsze. Stoją na straży harmonii tego domu i całej Etiopii. Bronią jej wszystkich kolorów i odcieni skóry. Stają dzielnie do walki, a ich orężem jest słabość. To prawdziwe oblicze Etiopii. Jej serce bije tutaj, w naszym małym, zakurzonym domu.

Zobacz

Zakupy z sercem

Możliwość wsparcia finansowego funkcjonowania naszych afrykańskich domów. W jego ramach są zarówno konieczne remonty, jak i zakup leków i żywności, a także wszelkich potrzenych sprzętów, umożliwiających zwyczajne życie.

Zobacz

„Adopcja z sercem”

Akcja polega na wsparciu materialnym i duchowym konkretnej osoby niepełnosprawnej i chorej.
Pieniądze uzyskane od Darczyńców są w całości przeznaczane na opiekę nad konkretną osobą, tj. na żywność, lekarstwa, zapewnienie całodobowej opieki i wszystkiego, co z tym związane.
Adopcja z sercem daje osobie niepełnosprawnej i chorej możliwość normalnego i godziwego życia, odpowiednio do swojej niesamodzielności, a nie powolnego i nieludzkiego umierania.
Rodzic adopcyjny może mieć stały kontakt z osobą adoptowaną na odległość. Może wysyłać listy, okazjonalne paczki, a nawet przyjeżdżać w odwiedziny do naszego domu czy zabrać daną osobę na wakacje.
Adopcja z sercem proponowana przez ruch „Betel” jest przywracaniem godności osobom niepełnosprawnym i chorym.

Zobacz

Posiłek z sercem

Zapewnij wyżywienie osobom niepełnosprawnym i ubogim, które mieszkają na Madagaskarze.
Akcja polega na wsparciu materialnym konkretnej osoby niepełnosprawnej i chorej, mieszkającej w swoim środowisku.
Pieniądze uzyskane od Darczyńców są w całości przeznaczane na wyżywienie danej osoby niepełnosprawnej lub ubogiej.
Posiłek z sercem daje osobie potrzebującej możliwość coddziennego posiłku.

Zobacz

Wsparcie z sercem

Zapewnij wsparcie materialne osobom niepełnosprawnym i ubogim, które mieszkają w Afryce.

Zobacz

Worek z sercem

Podaruj worek ryżu dla rodziny z osobą niepełnosprawną.

Zobacz

Wolontariat

Wolontariat w Afryce to piękne i wzruszające przeżycie, jednak wymagające poświęcenia pewnego czasu. Największym wyzwaniem jest wyjazd i opuszczenie na jakiś czas miejsca stałego zamieszkania. W Afryce są setki wolontariuszy z różnych krajów, ale wciąż jest ich za mało. Potrzeby są wielkie!

Zobacz

O nas

Betel to ruch dobroczynny, który powstał w 1990 roku. Od tego momentu, nieprzerwanie działa on w wielu regionach, posługując się różnymi metodami pracy, dostępnymi i możliwymi w danej przestrzeni i czasie. Podstawowym celem i przesłaniem Betel jest towarzyszenie człowiekowi słabemu i ubogiemu, a przez to praca nad wewnętrznym rozwojem osoby posługującej. Głównym jego charyzmatem jest towarzyszenie osobom niepełnosprawnym i chorym.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Możemy przyjmować wsparcie w postaci 1,5% Twojego podatku.

Zobacz

KONTAKT

Biuro Centralne "BETEL"
ul. Nowowiejskiego 3, 42-200 Częstochowa
tel. 504 921 221; 501 264 695; 796 840 004
betel@betel-charity.org
NASZE KONTA:
PL BREXPLPWMBK 02 1140 2004 0000 3702 8212 4775 (PLN)
PL BREXPLPWMBK 59 1140 2004 0000 3712 2062 6782 (EURO)